Bc. Dagmar Dvořáková

Master's thesis

Projekt hotelového komplexu se zaměřením na nové trendy hotelové výstavby a designu.

Hotel complex project with a focus on new trends in hotel design and development
Abstract:
Cílem diplomové práce je návrh projektu hotelového komplexu s implementací ekologicky šetrných postupů jako jednoho z celosvětových trendů ve výstavbě i designu. V teoretické části je na základě odborné literatury definováno hotelové projektování, v rámci něhož je zmíněn rozhodovací proces a výstavba projektu nebo činnosti před zahájením provozu hotelu včetně dalších nedílných součástí projektování …more
Abstract:
The aim of this Master’s dissertation is to propose a hotel complex project with implementation of environmentally friendly practices as one of the global trends in hotel development and design. The theoretical part is based on literature about hotel development where decision-making process, construction of the project or activity before the operation of the hotel are mentioned including more integral …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Vladimír Filip
  • Reader: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze