Daria Benešová

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče u nemocného s diagnózou tumor pankreatu na chirurgickém oddělení intenzivní péče

Nursing Care for a Patient with a Diagnosis of Pancreatic Tumor in the Surgical Intensive Care Unit
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Ošetřovatelská péče u nemocného s diagnózou tumor pankreatu na chirurgickém oddělení intenzivní péče. Tato práce se věnuje specifikám ošetřovatelské péče a teoretickým východiskům ošetřovatelského procesu. Práce má část teoretickou a praktickou. Praktická část se věnuje ošetřovatelskému procesu u muže s diagnózou tumor pankreatu, který je ošetřován na chirurgické jednotce …více
Abstract:
The topic of this bachelor’s thesis is nursing care for a patient with a diagnosis of pancreatic tumor in the surgical intensive care unit. This thesis focuses on the specifics of the nursing care and the theoretical background of the nursing process. Thesis contains theoretical part and a practical part. The practical part focuses on the nursing process of a man diagnosed with a tumor of the pancreas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Dušan Sysel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Marková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Všeobecné ošetřovatelství / Všeobecné ošetřovatelství