Bc. Lukáš JŮZL

Diplomová práce

Projekt zabezpečení komerční budovy a perimetru

A Commercial Building and Perimeter Security Project
Anotace:
Teoretickou část diplomové práce tvoří katalog prvků poplachových zabezpečovacích systémů. V tomto katalogu jsou uvedeny nejnovější komponenty na tuzemském trhu. V praktické části jsou vypracovány dva návrhy zabezpečení modelové budovy. První je vytvořen s ohledem na kvalitu, druhý pak na cenu použitého systému.
Abstract:
The theoretical part of the diploma thesis is the catalog of intrusion alarm components. Latest components available on the domestic market are presented in this catalog. Two projects of building security are created in the practical part. The first project is made with respect to the quality. The second one is made with respect to the cost of used system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013
Zveřejnit od: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Perůtka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JŮZL, Lukáš. Projekt zabezpečení komerční budovy a perimetru. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe