Aneta Bartoňová

Bakalářská práce

Úloha porodní asistentky v prevenci přenosu HIV infekce

The Role of Midwives in The Prevention of HIV Infection Transmission
Anotace:
Předložená bakalářská práce na téma "Úloha porodní asistentky v prevenci přenosu HIV infekce" ve své teoretické části vymezuje základní informace o HIV infekci a nemoci AIDS. Dále se práce zaměřuje na možnosti přenosu a způsoby prevence před HIV infekcí, popisuje specifika ošetřovatelské péče jak o gravidní ženu s HIV infekcí, tak i specifika ošetřovatelské péče o osoby s HIV infekcí. Ve výzkumné části …více
Abstract:
The theoretical part of the bachelor thesis called "The Role of Midwives in The Prevention of HIV Infection Transmission" gives basic information about HIV infection and AIDS disease. The thesis focuses on the transmission possibilities and ways of the HIV infection prevention. Furthermore it describes both the nursing specifics of a pregnant woman with HIV and of a (non-pregnant) person with HIV. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Zajíčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartoňová, Aneta. Úloha porodní asistentky v prevenci přenosu HIV infekce. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka