Bc. Petra Sapáková

Diplomová práce

Zkušenost s náhradní rodinnou péčí perspektivou biologických dětí pěstounů/osvojitelů

The experience with substitute family care from biological children of foster/adoptive parents point of view
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zkušenost biologických dětí pěstounů či osvojitelů s náhradní rodinnou péčí.V teoretické části je vymezena náhradní rodinná péče a její formy se zřetelem k mezinárodním odlišnostem. Další kapitola je zaměřená na psychologická specifika pěstounských/adoptivních rodin. Ústřední kapitola je věnována dosavadním studiím (zejména zahraničním) zaměřeným na zkušenost biologických …více
Abstract:
Diploma thesis focuses on experience of biological children of foster/adoptive parents with substitute family care. In the theoretical part substitute family care and its types are defined with aspects of international differences first. Next chapter is focused on psychological specifics of foster/adoptive families. Key chapter deals with existing (mainly foreign) researches concerning on experience …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií