Bc. Jan Vašíček

Master's thesis

Návrh nové TV komunikace pro značku Home Credit

Design of New TV Communication for the Home Credit Brand
Anotácia:
Cílem práce je identifikovat a rozvinout dlouhodobý kreativní reklamní koncept pro značku Home Credit. V úvodní části práce je využito teoretických východisek oboru marketingová komunikace s detailním pohledem na vytvoření účinné reklamy a působení emocí v reklamě. V praktické části diplomové práce jsou realizovány polostrukturované rozhovory s cílem identifikovat reklamní koncept, který má největší …viac
Abstract:
The purpose of this thesis is to identify and develop a long-term creative advertising concept for the Home Credit brand. The introductory part of the thesis uses the theoretical basis of marketing communication with a detailed view of the creation of effective advertising and emotions in advertising. In the practical part of the thesis, semi-structured interviews are conducted in order to identify …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vašíček, Jan. Návrh nové TV komunikace pro značku Home Credit. Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe