Sandra Jaroňová

Bakalářská práce

Měření povědomí o značce About you

About you brand awareness measurement
Anotace:
Cíl práce: Cílem práce je zjistit, jaké mají lidé v oblasti Moravskoslezského kraje povědomí o značce About You. Metodika práce: Práce bude sestavena ze dvou částí. První část bude obsahovat teoretické znalosti, které budou čerpány především z doporučené literatury zaměřené na marketing, nástroje marketingového mixu, marketingovou komunikaci a komunikační mix. Dále bude podrobněji popsána značka, hodnota …více
Abstract:
Objective: The aim of this work is to find out what awareness of the About You brand people have in the Moravian-Silesian region. Methodology: The work will be composed of two parts. The first part will contain theoretical knowledge, which will be drawn mainly from the recommended literature focused on marketing, marketing mix tools, marketing communication and communication mix. Then the brand, brand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/t2hni/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

Všechny práce