Ing. Michaela Lipčáková

Bakalářská práce

Získávání a výběr zaměstnanců

Acquisition and Selection of Employees
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na získávání a výběr zaměstnanců v organizacích. Hlavním cílem práce je zanalyzovat systém získávání a výběru zaměstnanců ve firmách. Teoretická část popisuje řízení lidských zdrojů a mnohem detailněji získávání a výběr zaměstnanců. Praktická část se zaměřuje na výzkum dvou zcela odlišných firem. První firma patří do veřejného sektoru, další do sektoru soukromého. …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on acquiring and selection of employees in companies. The main aim of the work is to analyze system of acquring and selection of employees in companies. The theoretical part describes human resource management and acquiring and selection employees in detail. The practical part focuses on the two different companies. The first company is in the public sector and the next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vladimíra Škopková
  • Oponent: Ing. Petr Petera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS