Bc. Luboš Přikryl

Bachelor's thesis

Study of Public debate regarding Drones in the United States of America

Study of Public debate regarding Drones in the United States of America
Abstract:
Drony se staly nejen transformativním nástrojem k vedení asymetrické války, ale rovněž symbolem. Symbolem boje proti terorismu na jeho území pro některé, symbolem západního imperialismu a civilních obětí pro jiné. Velmoc na poli ozbrojených vojenských dronů představují Spojené Státy Americké. Cílem této práce je analýza Spojených Státu Amerických, konkrétně americké veřejnosti, a jejich povědomí o …more
Abstract:
Drones have become not only transformative weapon for asymmetrical warfare, but also a symbol. A symbol of tackling terrorism on its own turf for some, and a symbol of Western Imperialism and civilian deaths to others. United States of America presents a hegemon on the field of armed military drones. Aim of this thesis is to analyze United States of America, particularly its public sphere and its stance …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Josef Kraus, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Iveta Hlouchová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií