Jakub Schneider

Bakalářská práce

Problematika komunikace s neslyšícími v rámci poskytování zdravotní péče

Problematics of communication with the deaf within health care providing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace s neslyšícím pacientem. V teoretické části předkládá čtenáři základní informace o komunitě a kultuře neslyšících. Dále pojednává o typech sluchových vad, druzích a možnostech komunikace. Průzkumná část práce mapuje kvalitu zdravotnické péče, ochotu a připravenost zdravotnického personálu ke komunikaci s neslyšícím pacientem, resp. možnosti komunikace …více
Abstract:
This bachelor thesis is about problematics of communication with the deaf patient. The theoretical part provides the reader basic informations about deaf community and culture. Further this thesis featuring hearing impairtments and types of cummunication with the deaf people. Practical part researching about quality of medical care, medical staff´s readiness for communication with deaf patients and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Chrudimská, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Schneider, Jakub. Problematika komunikace s neslyšícími v rámci poskytování zdravotní péče. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií