Kateřina Žáčková

Bakalářská práce

Komunikace v poskytování zdravotní a sociální péče v domovech pro seniory

Communication in health and social care in retirements homes
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komunikací v poskytování zdravotní a sociální péče v domovech pro seniory. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu komunikace, charakteristiku seniora a stáří. Poslední část charakterizuje domov pro seniory, zdravotnické a sociální služby, tým odborníků pečující o klienty. Cílem průzkumné části je zmapovat proces komunikace mezi personálem a klienty domova pro seniory …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with communication in health and social care in retirement homes. The theoretical part of the thesis defines key terms such as communication, senior citizens or retirement home. The main goal of the research part of the present work is focused on the process of communication between retirement homes staff and clients from the perspective of clients.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Barbora Faltová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žáčková, Kateřina. Komunikace v poskytování zdravotní a sociální péče v domovech pro seniory. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií