Bc. Rybka Rybka

Bachelor's thesis

Spor československo-polský

Czechoslovak-Polish Dispute
Anotácia:
S pádem Rakouska-Uherska a vznikem nových států Československa a Polska začíná mezi těmito dvěma zeměmi spor o území Těšínska. Ten vyvrcholí v roce 1919 tzv. Sedmidenní válkou, kdy Československo úspěšně vojensky dobylo část tohoto území. Následně po tomto konfliktu je na mírové konferenci ve Spa Těšínsko rozděleno přibližně na polovinu mezi oba státy. Dále v roce 1938 Polsko společně s Německem a …viac
Abstract:
With the fall of Austria-Hungary and the emergence of the new states of Czechoslovakia and Poland, a dispute over the territory of Cieszyn began between the two countries. It culminated in 1919 with the so-called Seven Day War, when Czechoslovakia successfully conquered part of this territory militarily. Following this conflict, Cieszyn was divided in about half between the two states at the peace …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/z5w2o/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2022
  • Vedúci: Mgr. Jan Mudra
  • Oponent: Ing. Petr Jančárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě