Mgr. Lenka Drhlíková

Master's thesis

Diagnostika exekutivních funkcí pomocí programu Neurop 2 - normativní studie

Diagnostics of executive functions using program Neurop 2 - normative studies
Anotácia:
V práci se zabýváme využitím počítačových programů v neuropsychologické diagnostice. Konkrétně se přitom zaměřujeme na otázky exekutivních funkcí, jakožto takových, jejichž poruchy mají velký dopad na každodenní život člověka. Dále se pak zabýváme mozkovými oblastmi frontálních laloků, které jsou s exekutivními funkcemi nejčastěji spojovány. Ve výzkumné části pak pracujeme s programem Neurop 2 (autora …viac
Abstract:
In this work we deal with the usage of computer programs in neuropsychological diagnostics. Specifically we focus on issues of executive functions, as such, whose disorder has considerable consequence on human´s everyday life. Next we deal with brain´s areas of frontal lobes, which are being frequently linked with the executive functions. Then in the research part we work with program Neurop 2 (created …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedúci: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta