Renáta Sodomková

Bakalářská práce

Spinální jednotka

Spinal Unit
Anotace:
Bakalářská práce na téma Spinální jednotka analyzovala problematiku klientů ve vztahu k sociální oblasti. Cílem bakalářské práce bylo shromáždit údaje o informovanosti klientů ve vztahu k uplatňování nároků na sociální dávky a sociální služby. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části teoretickou část a praktickou část. Teoretická část popisuje tělesné postižení a spinální traumata. Charakteristiku …více
Abstract:
Bachelor thesis analyzed problems of clients of spinal unit in relation to social sphere. An aim of this thesis was to collect data on clients awareness in relation to claims for social security benefits and social services. The thesis is divided into the two parts: theoretical and practical part. The theoretical part describes physical disability and spinal trauma. Characteristics and specifics of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2015
Zveřejnit od: 13. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Andrea Brožová Doubková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sodomková, Renáta. Spinální jednotka. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická