Bc. Anna Malá, BSBA

Diplomová práce

Finanční stabilita a výkonnost firmy z pohledu moderních metod měření výkonnosti

Financial stability and company performance from the perspective of modern methods of performance measurement
Anotace:
Tato práce se zabývá zhodnocením výkonnosti Řízení letového provozu, s.p. v letech 2012–2016 se zaměřením na moderní metody měření výkonnosti. Cílem práce je posouzení výkonnosti podniku na pomocí vybraných klasických a moderních ukazatelů měření výkonnosti. Na základě dosažených výsledků jsou formulována doporučení ke zlepšení, jež budou moci posloužit k potenciálnímu zlepšení procesů a postupů, které …více
Abstract:
This thesis deals with performance evaluation of Air Traffic Control during the period of 2012 – 2016, with the focus on the modern methods of performance measurement. The objective of this work is to evaluate the performance of this company using selected standard and modern methods of performance measurement. Based on obtained results, recommendations for improvement are formulated. These recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Michal Blahout

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance