Bc. Radek Hylmar

Master's thesis

Televizní reklama z pohledu kognitivní teorie

Television advertisement from the cognitive point of view
Abstract:
Zkoumali jsme televizní reklamu z pohledu kognitivní teorie. Hlavním zdrojem našich analýz byly reklamy z českých televizních kanálů (Čt1, Čt2, Nova a Prima), ale využili jsme i materiál dostupný na internetu (http://www.youtube.com). Nejprve jsme mluvili o reklamách z pohledu sémiopragmatiky. Díky tomu jsme viděli základní vlastnosti z textuálního, ale i z kognitivního pohledu. Především jsme shledali …more
Abstract:
We investigated the television advertisements from the cognitive point of view. The main resource of our analysis were advertisements from Czech TV channels (Čt1, Čt2, Nova and Prima), but we took some material from the internet as well (http://www.youtube.com). At first we spoke about commercials from the view of semiopragmatic. That shows us the main properties of television flow from the textual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2007
  • Supervisor: Mgr. Jakub Kučera

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies