Theses 

Narušená komunikační schopnost jako příčina odkladu školní docházky – Bc. Radka Horáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Radka Horáková

Bakalářská práce

Narušená komunikační schopnost jako příčina odkladu školní docházky

Disrupted communication ability as the cause of postponement of compulsory school attendance

Anotace: Bakalářská práce se zabývá narušenou komunikační schopností jako příčinou odkladu školní docházky u dětí předškolního věku. Cílem práce bylo zjistit, jak se v mateřské škole s logopedickou třídou pracuje s dítětem, které má narušenou komunikační schopnost a odklad povinné školní docházky. Výzkumné šetření se zaměřuje na případovou studii dětí s narušenou komunikační schopností a její nápravou.

Abstract: Bachelor thesis deals with disrupted communication ability as the cause for postponement of school compulsory attendance at pre-school children´s age. The main aim was to determine a logopedic working environment of child in kindergarten who has disrupted communication ability and postponement of school compulsory attendance. The analysis part focuses on case study of children having disrupted communication ability as well as on its treatment.

Klíčová slova: komunikace, narušená komunikační schopnost, odklad povinné školní docházky, communication, disrupted communication ability, postponement of compulsory school attendance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 09:27, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz