Bc. Radka Horáková

Bakalářská práce

Narušená komunikační schopnost jako příčina odkladu školní docházky

Disrupted communication ability as the cause of postponement of compulsory school attendance
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá narušenou komunikační schopností jako příčinou odkladu školní docházky u dětí předškolního věku. Cílem práce bylo zjistit, jak se v mateřské škole s logopedickou třídou pracuje s dítětem, které má narušenou komunikační schopnost a odklad povinné školní docházky. Výzkumné šetření se zaměřuje na případovou studii dětí s narušenou komunikační schopností a její nápravou.
Abstract:
Bachelor thesis deals with disrupted communication ability as the cause for postponement of school compulsory attendance at pre-school children´s age. The main aim was to determine a logopedic working environment of child in kindergarten who has disrupted communication ability and postponement of school compulsory attendance. The analysis part focuses on case study of children having disrupted communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy