Tereza Ondrýsková

Bachelor's thesis

Eventy - významné komunikační prostředky obcí a destinací cestovního ruchu

Events - important communication means of municipalities and turism destinations
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá možností propagace turistické karty Olomouc region Card společně s nákupem vstupenek na eventy pořádané v Olomouckém regionu. V teoretické části je vysvětlena propojenost mezi eveny a cestovním ruchem a dále je zde objasněna podstata a účel segmentace návštěvníků destinace. Praktická část stručně popisuje Olomoucký region a eventy, které se v něm pořádají. Následuje …more
Abstract:
Bachelor‘s thesis concentrates on the possibility of promoting the tourism card „Olomouc region Card“ together with the purchase of tickets for events held in the Olomouc region. The theoretical part explains the connection between the events and tourism and further explains the purpose of the segmentation of destination visitors. The practical part briefly describes Olomouc region and the events that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Mastný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in Czech)