Tereza Ondrýsková

Bachelor's thesis

Eventy - významné komunikační prostředky obcí a destinací cestovního ruchu

Events - important communication means of municipalities and turism destinations
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá možností propagace turistické karty Olomouc region Card společně s nákupem vstupenek na eventy pořádané v Olomouckém regionu. V teoretické části je vysvětlena propojenost mezi eveny a cestovním ruchem a dále je zde objasněna podstata a účel segmentace návštěvníků destinace. Praktická část stručně popisuje Olomoucký region a eventy, které se v něm pořádají. Následuje …viac
Abstract:
Bachelor‘s thesis concentrates on the possibility of promoting the tourism card „Olomouc region Card“ together with the purchase of tickets for events held in the Olomouc region. The theoretical part explains the connection between the events and tourism and further explains the purpose of the segmentation of destination visitors. The practical part briefly describes Olomouc region and the events that …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/ux9o7/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedúci: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Mastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / odbor:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in Czech)