Bc. Eva Ludačková

Master's thesis

Péče o pozůstalé v hospici

Bereavement Care in the Hospice
Abstract:
Diplomová práce zjišťuje možnosti péče o pozůstalé rodinné příslušníky v zařízení hospicového typu. Teoretická část popisuje proces truchlení, mapuje formy pomoci pozůstalým v zármutku nekomplikovaném i komplikovaném, zjišťuje způsoby péče o pozůstalé v zahraničí i v České republice s důrazem na hospice. Praktická část se věnuje formám pomoci rodinným příslušníkům, jejichž blízký zemřel v hospici. …more
Abstract:
Diploma thesis investigates the possibility of care for bereaved in hospice care. The theoretical part describes the process of mourning, explores forms of assistance to bereaved with uncomplicated and complicated grief, it finds ways to care for bereaved abroad in the Czech Republic with emphasis on hospice. The practical part deals with the forms of assistance to families whose loved one died in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Gerontology Nursing