Bc. Eva Ludačková

Master's thesis

Péče o pozůstalé v hospici

Bereavement Care in the Hospice
Anotácia:
Diplomová práce zjišťuje možnosti péče o pozůstalé rodinné příslušníky v zařízení hospicového typu. Teoretická část popisuje proces truchlení, mapuje formy pomoci pozůstalým v zármutku nekomplikovaném i komplikovaném, zjišťuje způsoby péče o pozůstalé v zahraničí i v České republice s důrazem na hospice. Praktická část se věnuje formám pomoci rodinným příslušníkům, jejichž blízký zemřel v hospici. …viac
Abstract:
Diploma thesis investigates the possibility of care for bereaved in hospice care. The theoretical part describes the process of mourning, explores forms of assistance to bereaved with uncomplicated and complicated grief, it finds ways to care for bereaved abroad in the Czech Republic with emphasis on hospice. The practical part deals with the forms of assistance to families whose loved one died in …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedúci: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / odbor:
Specializations in Health Science / Gerontology Nursing