Nicola Plachá

Master's thesis

Protikorupční strategie na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvu vnitra České republiky

Anti-corruption strategy at the Ministry of Education, Youth and Sports and the Ministry of the Interior of the Czech Republic
Abstract:
Korupce je v české teorii definována různými způsoby a odlišnými pohledy mnoha autorů či odborníků. Korupce kromě různých podob definice rozlišuje různý druhy, formy či stadia. Korupci tedy považujeme za latentní činnost, kterou nelze snadno odhalit. Může se projevovat jak v běžném životě, tak na různých institucích. V této diplomové práci je zaměřena problematika korupce na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo …more
Abstract:
Corruption in the Czech theory is defined in different ways and by different views of many authors or experts. Corruption, apart from the various forms of definition, distinguishes between different types, forms or stages. Therefore, we consider corruption to be a latent activity that cannot be easily detected. It can be manifest in everyday life and in various institutions. This diploma thesis focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Aleš Pachmann, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS