Theses 

Labour immigration policy in a country known for emigration: Poland's policy towards economic immigration after EU accession – Mgr. et Mgr. Agnieszka ZOGATA KUSZ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. et Mgr. Agnieszka ZOGATA KUSZ

Disertační práce

Labour immigration policy in a country known for emigration: Poland's policy towards economic immigration after EU accession

Labour immigration policy in a country known for emigration: Poland's policy towards economic immigration after EU accession

Abstract: The study is searching for the answer to the question What factors shape immigration control policy towards legal labour immigration, and how? In contrast to many studies, which deal with countries that have received great numbers of immigrant workers for many years, it examines the case of Poland - a country of net emigration, which is not very experienced with immigration issues, and where the topic has not been politicised yet. In taking this case under examination, the study was intended to throw a new light on the theories of immigration policy. The study focuses on the period between the access of Poland to the European Union and the middle of 2011. Its main finding is that the factors affecting Poland's labour immigration policy were chiefly the state of the economy, the volume and composition of economic immigration and finally (soft) security considerations. Only far behind these factors was the influence of foreign policy and the European Union. An additional but very important intervening determinant was the human factor. The research revealed that in the case of Poland, the labour immigration policy is partly shaped differently than is the case with Western European countries and the United States.

Abstract: Předložená práce hledá odpověď na otázku, jaké faktory ovlivňují politiku vůči legální pracovní imigraci a jakým způsobem. Oproti mnoha jiným studiím, jež se věnují politikám zemí přijímajících početné ekonomické migranty po mnoho let, práce zkoumá případ Polska - země známé především kvůli vystěhovalectví, která nemá příliš zkušeností v oblasti imigrace a kde téma přistěhovalectví nebylo dosud zpolitizováno. Díky tomu studie hodlá teoretickým přístupům k imigrační politice přidat novou perspektivu. Práce se soustředí na období od vstupu Polska do Evropské unie do poloviny roku 2011. Její hlavní závěr je, že faktory ovlivňujícími tvorbu polské politiky vůči pracovní imigraci byly: ekonomická situace, počet a složení pracovní imigrace a konečně úvahy na téma měkké bezpečnosti. Až v pozadí těchto determinant zůstává vliv zahraniční politiky a Evropské unie. Dodatečným, ovšem velmi důležitým intervenujícím činitelem se ukázal být lidský faktor. Studie odhalila, že politika vůči pracovní imigraci je v případě Polska do určité míry formována odlišně, než je tomu v zemích západní Evropy a Spojených států.

Keywords: pracovní migrace, politika imigrační kontroly, faktory ovlivňující imigrační politiku

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013
  • Zveřejnit od: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2013 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ZOGATA KUSZ, Agnieszka. Labour immigration policy in a country known for emigration: Poland's policy towards economic immigration after EU accession. Olomouc, 2013. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 10. 12. 2018 15:14, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz