Bc. Kamila Grombířová

Master's thesis

Průměrné náklady kapitálu ve vybraném segmentu MSP

The average cost of capital in selected SME segment
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na ukazatele WACC v prostředí malých a středních podniků v přechodné ekonomice České republice. WACC je identifikován jako komplexní funkce kapitálové struktury. Chování malých a středních podniků je v souvislosti se strukturou kapitálu popisováno jako specifické, pramenící z národních ekonomických podmínek. Základní otázkou je, co představuje typický znak kapitálové …more
Abstract:
This diploma thesis focused on the indicator of WACC in the surroundings of SMEs in the transitional economic in the Czech Republic. WACC is identified as a complex function of capital structure. The behavior of SMEs in connection with the capital structure is described as specific, with a special features rooted in the national economic conditions. The research question is what is the typical feature …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Ivana Turková, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance