Bc. Nikola Mrázková

Bakalářská práce

Cestovní ruch v Rakousku

Tourism in Austria
Anotace:
Hlavním cílem mé bakalářská práce na téma Cestovní ruch v Rakousku je zhodnotit vývoj cestovního ruchu v Rakousku a jeho vliv na ekonomiku v porovnání s Českou republikou. Dílčím cílem této bakalářské práce je zhodnocení, jak koronavirus ovlivnil a do budoucna ještě pravděpodobně ovlivní rakouskou ekonomiku. Pro zpracování byly použity následující metody: deskripce, verifikace, falzifikace, komparace …více
Abstract:
The main goal of my bachelor thesis on the topic of tourism in Austria is to evaluate the development of tourism in Austria and its impact on the economy in comparison with the Czech Republic. A partial goal of this bachelor's thesis is to evaluate how the coronavirus has affected and is likely to affect the Austrian economy in the future. The following methods were used: description, verification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/wjm8u/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Pop, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eliška Smotlachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Cestovní ruch