Bc. Jakub Špaček

Master's thesis

Crowdfunding se zaměřením na Kickstarter a jeho kampaně

Crowdfunding focused on Kickstarter and its campaigns
Abstract:
Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat vybrané crowdfundingové kamapně, které využily platformu Kickstarter. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy, které se týkají crowdfundingu a jeho vývoje. V praktické části jsou popsány a analyzovány vybrané crowdfundingové kampaně. Na závěr jsou navrženy doporučení tvůrcům kampaní.
Abstract:
Goal of thesis is to describe and analyse selected crowdfunding campaigns which used platform named Kickstarter. Basic terms concerning crowdfunding and its development are defined in the theoretical part. Selected crowdfunding campaigns are described and analysed in the practical part. Recommendations to campaign creators are suggested in conclusion.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. et Ing. Barbora Zemanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Špaček, Jakub. Crowdfunding se zaměřením na Kickstarter a jeho kampaně. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Economics and Enterprise Management