Jakub Stingl

Bakalářská práce

Internet jako komunikační kanál - návrh kampaně pro konkrétní společnost

Internet as a communication channel - campaign design for a specific company
Anotace:
Hlavním cílem této práce je návrh internetové kampaně, jejíž smyslem je podpora prodeje konkrétního výrobku a zvýšení povědomí o značce. Nejprve jsou popsány nástroje internetového marketingu a představeny možnosti a typy reklamy, kterých je možné při propagaci produktu využít. Nechybí také srovnání s tradičními médii nebo stručný úvod do marketingového výzkumu na internetu. Stěžejní část však tvoří …více
Abstract:
The principal objective of this thesis is to suggest online campaign to a specific product and support its sales and increase brand awareness. It is also important to describe internet marketing tools and introduce possibilities and types of advertising, which we can use to promote the product. There is a comparison with traditional media or short introduction to marketing research on the internet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Ondřej Pešek
  • Oponent: Marek Sochor

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57438

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management