Bc. Michaela Zimandlová

Diplomová práce

Problematika kvality a kvantity poskytování sociálních služeb a sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách

Issues of quality and quantity of providing social services and social work in socially excluded localities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou kvality a kvantity poskytování sociálních služeb a sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách. Teoretická část se zabývá historickým vývojem sociálních služeb, sociálním vyloučením a začleňováním, sociálně vyloučenými lokalitami, prevencí a péčí, legislativním vymezením sociálních služeb, kvalitou a kvantitou a metodami jejich měření. Dále jsou blíže specifikovány …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of quality and quantity of providing social services and social work in socially excluded localities. The theoretical part deals with the historical development of social services, social exclusion and inclusion, socially excluded localities, prevention and care, legislative definition of social services, quality and quantity and methods of their measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2021
  • Vedoucí: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.