Mgr. Michaela BALARINOVÁ

Diplomová práce

Genderová identita v českých médiích

Gender identity in Czech medida
Anotace:
V současné době se na formování genderové identity podílejí média, která jsou pod tlakem marketingu a zadavatelů inzerce. S tvorbou genderových identity souvisí teorie mediální konstrukce reality a teorie vzorů. Nedokonalý a za-staralý patriarchální systém nedokázal reagovat na ženskou emancipaci, proto se 20. století objevuje pojem krize mužské identity. Možné řešení se objevilo v konceptu nového …více
Abstract:
In current epoch the gender identity is shaped by media which are under pres-sure of marketing and advertisers. There are two medial theories which relate to construction of gender identity: Medial construction of social reality and Role models. Defective and elderly patriarchy failed to reply the emancipation of women, therefore the concept of men in cisis comes out. The possible solution appears …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007
Zveřejnit od: 20. 4. 2007
Identifikátor: 4888

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALARINOVÁ, Michaela. Genderová identita v českých médiích. Zlín, 2007. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.