Mgr. Kamila Macíčková, DiS.

Bachelor's thesis

Etické problémy a dilemata při práci s klientem s demencí

Ethical issues and dilemas in work with clients with dementia
Abstract:
Tato práce pojednává o etice při práci s klientem s demencí a o tom, s jakými problematickými situacemi se pracovníci setkávají při práci s klientem s demencí. V teoretické části jsem vysvětlila základní pojmy, zabývala se etikou v sociální práci a etickým kodexem. Následně jsem vysvětlila rozdíl mezi etickým problémem a etickým dilematem. Další část popisuje problémové okruhy a s nimi související …more
Abstract:
This thesis discusses the etics of work with clients with dementia and problematic situations, that workers face when working with people with dementia. In the theoretical part I explained the basic terminology, dealt with ethics in social work and ethical code. Then I explained the difference between ethical problem and ethical dillema. The next section describes the problem areas and related dillemas …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií