Mgr. Kamila Macíčková, DiS.

Bakalářská práce

Etické problémy a dilemata při práci s klientem s demencí

Ethical issues and dilemas in work with clients with dementia
Anotace:
Tato práce pojednává o etice při práci s klientem s demencí a o tom, s jakými problematickými situacemi se pracovníci setkávají při práci s klientem s demencí. V teoretické části jsem vysvětlila základní pojmy, zabývala se etikou v sociální práci a etickým kodexem. Následně jsem vysvětlila rozdíl mezi etickým problémem a etickým dilematem. Další část popisuje problémové okruhy a s nimi související …více
Abstract:
This thesis discusses the etics of work with clients with dementia and problematic situations, that workers face when working with people with dementia. In the theoretical part I explained the basic terminology, dealt with ethics in social work and ethical code. Then I explained the difference between ethical problem and ethical dillema. The next section describes the problem areas and related dillemas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce