Jana KLÍMOVÁ

Bachelor's thesis

Možnosti řešení nepříznivé sociální situace osamělých matek v azylovém domě

Potentional Aproaches to Solve the Adverse Social Situations of Single Mother in Shelter
Abstract:
Předmětem teoretické části práce je popsat principy současné sociální politiky se zaměřením na pomoc a podporu osob ohroţených sociálním vyloučením, v tomto případě osamělých matek s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Práce bude charakterizovat pobytovou sluţbu sociální intervence ? azylové domy jako moţnost řešení. Na příkladu Azylového domu města Příbram …more
Abstract:
Theoretical part is concerned with principles of the recent social politics focusing on support of individuals threatened from social isolation. In this case we deal with single mothers with children that lost housing due to unfortunate social circumstances. One solution is that social services intervention may provide special housing option. An example is shown from Pribram town, where a complete …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2013
Accessible from:: 4. 1. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLÍMOVÁ, Jana. Možnosti řešení nepříznivé sociální situace osamělých matek v azylovém domě. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.1.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 4. 1. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses royat0 royat0/2
4. 1. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.