Bc. Kristýna Vondrovská

Bachelor's thesis

Zdravý životní styl jako marketingový trend

Healthy lifestyle as a marketing trend
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vlivem marketingu na zdravý životní styl. Zkoumá, zda jsou lidé ovlivněni marketingem a sociálními sítěmi. Teoretická část objasňuje základní pojmy týkající se marketingu a zdravého životního stylu. V praktické části jsou provedeny řízené rozhovory sodborníky RNDr. Petrem Fořtem, CSc., a s nutriční terapeutkou Mgr. Jitkou Tomešovou, Dis. Dále je provedeno online dotazníkové …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of marketing on a healthy lifestyle. It examines whether people are affected by marketing and social networks. The theoretical part explains the basic concepts related to marketing and healthy lifestyle. In the practical part are structured interviews with experts RNDr. Peter Fort, CSc. and the nutritional therapist Mgr. Jitka Tomesova, Dis. Furthermore …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: PhDr. Marie Koubová
  • Reader: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní