Bc. Veronika Láncošová

Diplomová práce

Marketingová studie turistické oblasti

The Marketing study of tourist area
Anotace:
Problematika cestovního ruchu je stále velmi důležité téma. Turismus tvoří značnou část ekonomiky vyspělých zemí. V teoretické části této práce jsou obecné informace o turismu v České republice. To zahrnuje faktory, které ovlivňují cestovní ruch, marketing destinace, strategii řízení, politiku turismu, informační systém destinace, vývoj turismu v české republice nebo trendy v turismu. Další část práce …více
Abstract:
The issue of tourist industry is still the important topic. Tourism creates a significant part of economy of developed countries. In the theoretical section of this thesis there are general information about tourism in the Czech Republic. It includes factors, which influence tourist industry, marketing destinations, management strategy, tourism policy, information system of destination, development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Alena Pilná
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní