Bc. Ladislav Záliš

Master's thesis

Trait Mindfulness and Leadership Effectiveness: A Multilevel Analysis

Trait Mindfulness and Leadership Effectiveness: A Multilevel Analysis
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi rysovou všímavostí manažerů a pracovním výkonem jejich podřízených. Hypotetizovali jsme, že rysová všímavost manažerů má pozitivní vztah k pracovnímu výkonu jejich podřízených. Při zkoumání tohoto vztahu jsme dále kontrolovali vliv neuroticismu a svědomitosti manažerů. Hypotézu jsme testovali na vzorku 40 manažerů a jejich 519 podřízených pracujících ve 40 …more
Abstract:
This thesis examines the relationship between trait mindfulness of managers and job performance of their subordinates. We hypothesized that managers’ trait mindfulness and subordinates’ job performance are positively associated. We controlled for the effect of managers’ neuroticism and conscientiousness. We tested our hypothesis in a sample of 40 line managers and their 519 subordinates working in …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií