Theses 

Evropské fondy a regionální rozvoj – Bc. Miroslav Mertl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Miroslav Mertl

Master's thesis

Evropské fondy a regionální rozvoj

European Funds and Regional Development

Anotácia: Anotace Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku Evropských fondů a regionálního rozvoje. Teoretická část se věnuje obecnému pojetí regionálního rozvoje, je zde definován pojem region, regionální rozvoj a teoreticky ukotven regionální rozvoj České republiky. Dále se tato část zabývá dotačními tituly podporovanými z Evropských fondů, a to v období 2007 – 2013, přičemž jsou uvedeny také informace k období následujícímu, tedy 2014 – 2020. Praktická část je zaměřena na konkrétní region, a to Tachovsko. Po charakteristice regionu je zařazen příklad úspěšného projektu, který má na rozvoj zmíněného regionu nemalý dopad. Dále je zde předložen návrh projektu na zvýšení kvalifikace pracovní síly. Závěrečná část je věnována dotazníkovému šetření, jehož se zúčastnilo 74 respondentů z tachovského regionu. Klíčová slova: Evropské fondy, region, regionální rozvoj, dotace.

Abstract: Annotation This diploma thesis is focused on the issues of European funds and regional development. The theoretical part deals with the general concept of the regional development; there is explained the definition of term region, and regional development and regional development theory used in the Czech Republic. Furthermore, this section deals with grant programs supported by European funds in the period 2007 - 2013 and is also given information to the upcoming period 2014 - 2020. The practical part is focused on a specific region called Tachovsko. Following the characteristics of the region is shown an example of a successful project, which has a considerable impact on the development of this region. Furthermore, there is submitted a project proposal to increase the skills of the workforce. The final section is devoted to the survey, which was attended by 74 respondents from the Tachov region. Key words: European funds, region, regional development, grant

Kľúčové slová: Evropské fondy, region, regionální rozvoj, dotace, European funds, regional development, grant

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedúci: JUDr. Ladislav Soukup
  • Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 05:54, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz