Bc. Jaroslav Starý

Master's thesis

Marketingová komunikace politické strany

Marketing Communication of a Political Party
Abstract:
Předmětem diplomové práce je analýza politického marketingu. V teoretické části jsou popsány hlavní principy integrované marketingové komunikace, která je definována svými základními nástroji. Tyto nástroje jsou včetně jejich aplikace v práci podrobně popsány. Dalším bodem teoretické části je popis specifik politického marketingu, který je od toho klasického vymezen určitými zákonitostmi, jež jsou …more
Abstract:
The main topic of this thesis is analysis of political marketing. In theoretical part there are main principles of integrated marketing communication described. Marketing communication is defined by its basic instruments. These instruments are deeply described including their main applications. The next point of theoretical part shows political marketing aspects which differ from the classical one …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní