Ing. Lenka Javůrková

Diplomová práce

Znaky monopolního chování u integrovaných dopravních systémů

Indications of Monopoly Behaviour in Integrated Transport Systems
Anotace:
Diplomová práce „Projevy monopolního chování u integrovaných dopravních systémů“ se zaměřuje na odvětví dopravy v České republice a systém integrace dopravy, zkoumá způsoby narušování hospodářské soutěže a ty pak aplikuje na Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. V první části jsou popsány základní souvislosti dopravního trhu a jeho vazba na dopravní politiku České republiky a Evropské unie …více
Abstract:
Diploma thesis “Indications of Monopoly Behaviour in Integrated Transport Systems” is focused on the transport branch in the Czech Republic and the system of the transport integration. The thesis examines ways of economic competition disturbing and applies these to the Integrated Transport System of Jihomoravský kraj. The first theoretical part devotes to the description of basic connections of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Kutáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta