Bc. Miroslav Sliacky

Diplomová práce

Mobilní aplikace pro CRM-ERP systém OpenERP

Mobile Application for CRM-ERP System OpenERP
Abstract:
This thesis deals with the design and subsequent implementation of a mobile client for the open source CRM-ERP system OpenERP for the Android platform. The developed application provides users with mobile access to the system and its management of products, customers and their sales orders.
Abstract:
Táto práca sa zaoberá návrhom a následnou implementáciou mobilného klienta pre open source CRM-ERP systém OpenERP na platforme Android. Vytvorená aplikácia poskytuje užívateľom OpenERP mobilný prístup k systému a správe produktov, zákazníkov a ich objednávok.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. David Novák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky