Bc. Pavlína Ehertová

Bakalářská práce

Sociální vyloučení - problém a jeho řešení v městě Chomutov

The social obviation - the issue and solution of it in the town of Chomutov
Anotace:
Politické a ekonomické změny po roce 1989 přinesly celou řadu úspěchů v demokratizaci společnosti i v národním hospodářství. Na druhou stranu se zde objevují nové závažné problémy v sociální oblasti. Zejména ve městech se setkáváme s jevy, které nám byly donedávna neznámé, sociální vyloučení, sociálně vyloučené lokality, či bezdomovectví. Vzhledem k tomu, že tento stav ovlivňuje celá řada faktorů, …více
Abstract:
Abstract Political and economic changes since 1989 have produced a number of successes in democratization of the society and the national economy. On the other hand, there are new serious problems in the social sphere. Especially in cities, we encounter phenomena which we have been unknown until recently: social exclusion, socially excluded localities, or homelessness. Given that this state is influenced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní