Michaela Mariánková

Bachelor's thesis

Zvýšení povědomí o značce u nové cílové skupiny prostřednictvím digitální komunikace

Increase of Brand Awareness for a New Target Group through Digital Communication
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o konceptu a tvorbě kampaní prostřednictvím digitálních médií, jako jsou sociální sítě či reklamní systémy Google Ads a Sklik a jejich dopadu na dříve neoslovenou cílovou skupinu. Práce se pokouší charakterizovat zmíněné kanály a poukázat na jejich praktické využití včetně dopadů zvolené komunikace na zmíněnou cílovou skupinu. Tohoto bude docíleno pomocí zpracovaných systémových …viac
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the concept and creation of campaigns through digital media, such as social networks or Google Ads and Sklik advertising systems and their impact on a previously unaddressed target group. The thesis attempts to characterize mentioned channels and point out their practical use, including the impacts of the chosen type of communication on target group. This will be achieved …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Michal Stránský, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mariánková, Michaela. Zvýšení povědomí o značce u nové cílové skupiny prostřednictvím digitální komunikace. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Marketing Communications