Michaela Kubanková

Bakalářská práce

Aktuálne trendy v oblasti spotrebných úverov na Slovensku

Aktual trends in area consumer credits of Slovakia
Abstract:
Consumer loans are one of the possibilities of financing needs of household. They are used to purchase consumer goods but also for various other things vacation. The advantage of consumer credit, especially in light of their availability and time saving especially in administrative terms, the minimum documentation. Bank try to attract customers in different actions such as the deferment of the repayment …více
Abstract:
Spotrebné úvery predstavujú jednu z možností financovania potrieb domácností. Využívajú sa na kúpu spotrebného tovaru al aj na rôzne iné veci ako je dovolenka. Výhoda pri spotrebných úverpch, je najmä v ich ľahkej dostupnosti a hlavne úspora času pri administratívnych podmienkach, minimálne doklady. banky sa sňažia prilákať klientov rôznymi akciami ako sú: odloženie splácania až o tri mesiace, jeden …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK