Bc. Aneta Forrová

Bachelor's thesis

Aplikácia dane z pridanej hodnoty v konkrétnej daňovej jednotke

Application of VAT in a particular tax unit
Abstract:
Through this work I analyze the structure of particular transactions for VAT and its impact on cash–flow. I would like to introduce the history of taxation, the taxation of the current VAT rules and also I would like to present a specific company and give a few examples of its transactions relating to VAT. The main objective is to highlight the link between the tax return and cash–flow in the company …more
Abstract:
Prostredníctvom tejto práce analyzujem štruktúru transakcií konkrétnej spoločnosti z pohľadu DPH a jej vplyv na cash–flow. Čitateľ sa oboznámi s dejinami daňovníctva, súčasnými pravidlami zdaňovania DPH, tiež s konkrétnou spoločnosťou a príkladmi z jej transakcií súvisiacich s DPH. Cieľom je poukázať na prepojenie medzi daňovým priznaním a tokom peňazí vo firme a vyzdvihnúť výhody, ktoré vyplývajú …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Agneša Víghová, PhD.
  • Reader: Ing. Ján Bolgáč

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK