Bc. Aneta Forrová

Bakalářská práce

Aplikácia dane z pridanej hodnoty v konkrétnej daňovej jednotke

Application of VAT in a particular tax unit
Abstract:
Through this work I analyze the structure of particular transactions for VAT and its impact on cash–flow. I would like to introduce the history of taxation, the taxation of the current VAT rules and also I would like to present a specific company and give a few examples of its transactions relating to VAT. The main objective is to highlight the link between the tax return and cash–flow in the company …více
Abstract:
Prostredníctvom tejto práce analyzujem štruktúru transakcií konkrétnej spoločnosti z pohľadu DPH a jej vplyv na cash–flow. Čitateľ sa oboznámi s dejinami daňovníctva, súčasnými pravidlami zdaňovania DPH, tiež s konkrétnou spoločnosťou a príkladmi z jej transakcií súvisiacich s DPH. Cieľom je poukázať na prepojenie medzi daňovým priznaním a tokom peňazí vo firme a vyzdvihnúť výhody, ktoré vyplývajú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Agneša Víghová, PhD.
  • Oponent: Ing. Ján Bolgáč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management