Tereza HODANOVÁ

Bakalářská práce

Vývoj obnovitelných zdrojů energie

Renewable energy sources evolution
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám vývojem a rozvojem obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice a ve světě. V první částí své práce se zabývám rozborem jednotlivých obnovitelných zdrojů, jejich popisem funkce a jejich vývojem do současnosti. V druhé části se zabývám rozvojem obnovitelných zdrojů ve světě. Cílem této práce je představit ucelený přehled o obnovitelných zdrojích, jejich principu …více
Abstract:
This Bachelor thesis is about development of renewable sources (RES) in the Czech Republic and in the world. In the first part of my thesis, I explain individual types of renewable sources, their functions´ description and their development to present time. The sekond part of my thesis elaborates on development of renewable sources in the world. The subject of this thesis is a comprehensive overview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Bělík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HODANOVÁ, Tereza. Vývoj obnovitelných zdrojů energie. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/