Theses 

Tvorba webových stránek v prostředí vyšokoškolských knihoven – PhDr. Martin Krčál, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

PhDr. Martin Krčál, DiS.

Bakalářská práce

Tvorba webových stránek v prostředí vyšokoškolských knihoven

Creating Web Sites of University Libraries

Anotace: Diplomová práce Tvorba webových stránek vprostředí vysokoškolských knihoven si klade za cíl pomoci knihovnám při budování jejich webových prezentací. Je rozdělena do několika částí. Vúvodu se autor zaměřuje na otázku funkce a poslání webových stránek vysokoškolských knihoven, zabývá se problematikou určení cílové skupiny a popisuje, cobyměly správně navržené stránky obsahovat. Vdalší části se věnuje přístupnosti stránek, jejich použitelnosti, webovým standardům a doporučením. Zastavuje se také u problematiky optimalizace stránek pro různé vyhledávače (SEO). Následuje více praktická část zaměřená na jednotlivé prvky stránek. Autor postupně popisuje úlohu domovské stránky, různé druhy layoutů, způsoby navigace, odkazy, písmo, grafiku, rámy, tabulky a seznamy. Zamýšlí se i nad tím, čeho se na stránkách vyvarovat. Zde zmiňuje např. pop-up okna, rámy, technologii Flash, a chybovou hlášku stránky ve výstavbě. Na závěr autor vybírá tři nejzajímavější weby knihoven, které stručně popisuje. Jde ostránky Střediska vědeckých informací Ekonomicko-správní fakulty MU, Univerzitní knihovny Univerzity Tomáše Bati a společnou prezentaci knihoven ČVUT.

Abstract: Diploma thesis Creating web sites of university libraries sets the task to help libraries with creating their web presentation. Text is divided into several parts. The introduction is aimed at the question of function of university libraries web sites, it deals with problems of target group and it describes, what correct web sites should include. After that web accessibility and usability, web standards and recommendations are discussed. Problems of search engines optimization (SEO) is mentioned too. Then more practical part follows where author describes particular elements of web pages. The role of homepage, various kinds of layouts, navigation, links, fonts, graphic designs, frames, tables and lists are described. The things that should be avoided in process of creating web sites are discussed. After that pop-up windows, frames, Flash and warning page under construction are mentioned. In the end author chooses three the most interesting web sites of university libraries, that are briefly described. There are web sites of Centre of Scientific Information of Faculty of Economics and Administration at Masaryk University, Central Library of Tomas Bata University in Zlin and the prezentation of Czech Technical University Libraries in Prague.

Klíčová slova: WWW stránky, vysokoškolské knihovny, přístupnost WWW stránek, použitelnost WWW stránek, webové standardy, optimalizace pro vyhledávače (SEO), web sites, university libraries, web standards, web accessibility, web usability, search engine optimization (SEO)

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz