Bc. Ladislav Pařil

Bachelor's thesis

Alternativní náklady vybraného podniku

Opportunity costs of choosen company
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je porovnávání pohledů na alternativní náklady a vyhodnocení metod jejich zjišťování. První část je věnována teoretickému vymezení problematiky. Druhá část práce se již věnuje konkrétním výpočtům alternativních nákladů a porovnání výsledků posuzované společnosti. Závěrem je hodnocení společnosti v jednotlivých letech.
Abstract:
The purpose of this bachelor´s thesis is to compare views of opportunity costs and to evaluate methods of costs acquisition. The first part is addressed to the theoretical specification of the problems. The second part is related to a concrete calculation of opportunity costs and to the comparison of results of the reviewed company. The conclusion is an evaluation of the company in individual years …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Management