Bc. Rostislav Maršálek

Bachelor's thesis

Základní školy s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a na romské žáky

Elementary schools for pupils with special educational needs, with a focus on students from disadvantaged backgrounds and Roma pupils
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Teoretické a legislativní definice a normy jednotlivých znevýhodnění a postižení jsou poté dány do souvislostí s praxí na konkrétní základní škole, kterou navštěvuje velké procento žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a romských žáků. Proto se práce zaměřuje především na tento druh znevýhodnění.
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on children (pupils) with special educational needs. Theoretical and law definition and norms of individual disadvantages and disabilities are then compared with practice in concrete secondary school, which has a high percentage of pupils from socially disadvantaged surrounding and Roma pupils. From this point of view is this thesis focused on this particular kind of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2015
  • Supervisor: Ing. Jan Děcký
  • Reader: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta