Bc. Andrej Grežo

Master's thesis

Odpadové hospodářství Ústeckého kraje

Waste Management in the Ustecky region
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou odpadové hospodářství Ústeckého kraje. Pro přiblížení dané problematiky jsou v teoretické části popsány pojmy týkající se daného tématu, je zde popsáno členění odpadu a jeho charakteristika, systém evidence odpadu a způsoby likvidace odpadu a dále je zde prezentován postupný vývoj odpadového hospodářství. Praktická část je zaměřena na změny v evidenci odpadů …more
Abstract:
This thesis deals with waste management in the Ústí Region. To approach the issue in the theoretical part describes concepts related to the topic, there is a breakdown of waste and describes its characteristics, the system records and methods of waste disposal and is presented here the gradual development of waste management. The practical part focuses on changes and amendments to records of waste …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2011
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: Ing. Helena Krátká

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní