Josef HLAD

Bakalářská práce

Napěťové profily v distribuční soustavě s decentrálními zdroji

Voltage profiles in distribution system with distributed generation
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce analyzuje dopad rozptýlené výroby elektrické energie na napětí v distribuční soustavě. Snahou je zejména podat ucelenou analýzu problému, popsat způsoby řešení a v neposlední řadě podložit teoretické předpoklady nasimulovanými situacemi na části distribuční soustavy.
Abstract:
This bachelor thesis analyses the impact of distributed generation of electricity on the distribution system. The main effort is to analyse this problem clearly, to describe the options of solutions and to support the theoretical assumption by the simulated situations on a part of distribution system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Miloslava Tesařová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLAD, Josef. Napěťové profily v distribuční soustavě s decentrálními zdroji. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/